Kontakt

BLIV ELEV

STX

ALMEN STUDENTEREKSAMEN

STX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, som giver adgang til forskellige former for videre uddannelse. Du bliver undervist i almene fag kombineret med din egen studieretning. STX-uddannelsen er delt i to dele, et grundforløb og et studieretningsforløb. Du kan vælge studieretninger inden for følgende fire områder: naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kunst.

For at have krav på optagelse skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • være vurderet uddannelsesparat
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.


Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.


Hvis du ikke har bekræftet det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
Har du mindst 2,0, men under 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat

Er du ikke vurderet uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de få elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. Konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Biologi A – Kemi B

Studieretningen fokuserer på den tætte sammenhæng mellem biologi og kemi. Studieretningen tilbyder den ultimative fordybelse i mennesket og omgivelsernes kemi og biologi samt i sundhed, sygdom og medicin. Fagene arbejder sammen i dagligdagen fx omkring vandundersøgelser og ølproduktion. I undervisningen inddrager vi aktuelle problemstillinger i samfundet, vi laver ekskursioner til virksomheder og universiteter. Besøg af gæstelærere bidrager til at få virkeligheden ind i klasselokalet.

Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B

Studieretningen arbejder med, hvordan man kan løse mange af verdens udfordringer og problemer fx ved at fremstille medicin, sikre nok fødevarer til jordens voksende befolkning eller producere bioethanol ud af affald. Hvis du synes det lyder spændende, så er denne studieretning måske noget for dig.

I bioteknologi laver du mange forsøg, hvor kemi og biologi kobles sammen. Du arbejder fx med enzymer, med kemisk produktion ved hjælp af bakterier og du lærer om DNA-teknologi.

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Denne studieretning beskæftiger sig med verden fra de mindste byggesten til de største i universet og om, hvordan denne viden opdages ved at iagttage naturen og naturvidenskaben i vores hverdag. Du kan fx arbejde med spørgsmål som hvilke former for energiproduktion og -lagring fremtidens samfund kan anvende og hvordan man kan få oplysninger om kemiske processer i celler og stoffer på fjerne stjerner.

Både fysik og kemi bliver udbudt på A-niveau som valgfag.

Samfundsfag A – Engelsk A

Studieretningen beskæftiger sig med samfundsforhold lokalt, nationalt og internationalt, men sætter selvfølgelig også fokus på politik, kultur og samfundsforhold i de engelsktalende lande, som USA, Storbritannien og tidligere engelske kolonier. Hvis du ønsker at orientere dig i en global verden og ønsker sproglige engelskkundskaber på højt niveau, så er dette en studieretning for dig.

Samfundsfag A – Matematik A

Studieretningen arbejder med hvordan verden hænger sammen og hvorfor vi optræder, som vi gør overfor hinanden – såvel lokalt som internationalt. Der er fokus på de mange dilemmaer, som politiske valg og prioriteringer altid medfører. Hvem skal fx beslutte, hvilke personer der skal overleve, hvis vi ikke har råd til at betale for medicin til alle? Du bliver klogere på en verden, der præget af hurtige forandringer og globalisering.

De sproglige studieretninger er for dig der er vild med sprog og ønsker at kunne kommunikere på flere sprog. Alle de sproglige studieretninger giver sproglige engelskkundskaber på højt niveau, kombineret med enten Spansk, Fransk eller Tysk. Med en sproglig studieretning får du indsigt i fremmede kulturer og en forståelse for samfundsforhold i lande som England, USA, Australien, Tyskland, Frankrig, Spanien og Latinamerika.

Engelsk A – Spansk A – Latin C

Studieretningen er den eneste med tre sprog. Latin er ikke et talt sprog, men vil give en forståelse for europæisk sprog og kultur og give dig en grammatisk forståelse, der understøtter de øvrige sprog i studieretningen.

Engelsk A – Fransk/Tysk – Samfundsfag B

Studieretningen giver tid til fordybelse i to sprog. Der arbejdes med forståelsen af andre landes kulturer kombineret med aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.

I studieretningerne med musik trænes du i sang. Du skal synge i kor, spille gruppesammenspil på forskellige instrumenter og optræde ved forskellige arrangementer på skolen i løbet af skoleåret.

Musik A – Matematik A

Hvis du kan lide at spille musik/synge og er musisk-kreativ og samtidig elsker matematikkens logiske væsen, så overvej denne studieretning. I denne studieretning vil du blive præsenteret for de større sammenhænge mellem disse elementer. I musik lærer du om musikkens forskellige udtryksformer gennem analyse, teori og viden om den tid og de verdener, musikken indgår i. Matematik kan bidrage til at analysere musikkens brug af overtoner og stemningssystemer og forklare principperne i moderne kompositionsmusik. Musik og matematik møder således hinanden i emner som lyd, akustik, instrumentlære, elektronisk musik og musikteori.

Musik A – Engelsk A

En studieretning for dig, der vil uddybe din viden om sprog, musik, kultur og samfundsforhold og forstå større sammenhænge mellem disse elementer. Du lærer om musikkens forskellige udtryksformer gennem analyse, teori og viden om den tid og de verdener, musikken indgår i. Du får kendskab til både klassisk og rytmisk musikhistorie. Engelskundervisningen fokuserer på litteratur lige fra Shakespeare til i dag, men arbejder også med andre udtryksformer som fx film, medier, taler, musiktekster, teater m.m. Herigennem opnår du viden om historie, kultur og samfundsforhold i de engelsktalende lande.

 • Dansk A
 • Historie A
 • Matematik B
 • Engelsk min. B
 • Samfundsfag C
 • Idræt C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C


Du skal også vælge et 2. fremmed sprog:

 • Spansk A
 • Fransk begynder A
 • Fransk fortsætter B
 • Tysk fortsætter B


Du skal også vælge et kreativt fag:

 • Musik C-niveau
 • Billedkunst C-niveau
 • Mediefag C-niveau

På STX har du disse valgfag at vælge imellem:

 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Informatik C
 • Psykologi C
 • Billedkunst B
 • Biologi B
 • Fysik B og A
 • Idræt B
 • Mediefag B
 • Naturgeografi B
 • Psykologi B
 • Engelsk A
 • Fysik A
 • Kemi A
 • Matematik A
 • Tysk A (fortsætter)

Dit første forløb på STX, når du starter er grundforløbet.

Grundforløbet varer fra august til november måned i 1.g. Formålet med grundforløbet er, at du bliver præsenteret for skolens studieretninger og de muligheder for videre uddannelse de så du efter grundforløbet kan vælge, hvilken studieretning du vil gå på. På grundforløbet er der særligt fokus på disse to forløb:

Det naturvidenskabelige grundforløb er en introduktion til de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelle. Det drejer sig om de begreber og arbejdsmetoder som bruges i biologi, fysik, naturgeografi og kemi. Modeller og afprøvning af teorier er også centrale elementer. Forløbet afsluttes med en prøve efter grundforløbet.

Almen sprogforståelse handler om at skabe en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet, og forløbet koncentrerer sig om det kernestof, som er fælles for sprogfagene – f.eks. grammatik og sprogbrug. Dansk og fremmedsprogene (herunder latin) er de faglige rammer. Forløbet afsluttes med en prøve efter grundforløbet.

I november i 1.g skal du og dine klassekammerater afgive jeres studieretningsvalg. Det betyder, at du vil komme i en klasse med elever, der har valgt samme studieretning.

STX er en almen gymnasial uddannelse, og giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Den uddannelse du godt kunne tænke dig, har som regel nogle krav til, at du har haft nogle bestemte fag på nogle bestemte niveauer. Tag eventuelt fat i studievejledningen som sidder klar til at hjælpe dig. 

HVOR KAN JEG ANSØGE?

Vi har samlet alt det, du skal vide om ansøgning og optag her

ET FÆLLESSKAB MED PLADS TIL DIG

FAKTA OG FAGLIGHED

Slide

FUN FACTS

22%

BENYTTER SIG

AF SKOLENS

LEKTIECAFÉ

Slide

FUN FACTS

56%
VIL LÆSE
VIDERE PÅ

UNIVERSITETET

Slide

FUN FACTS

62%

HAR

BENYTTET

CHATGPT

Slide

FUN FACTS

67%
HAR ET
FRITIDSJOB

EFTER SKOLE

previous arrow
next arrow

DU KAN ALTID KONTAKTE VORES STUDIEVEJLEDER

Studievejlederne står klar til at hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til din hverdag og dit studie.

Rikke Glenstrup
Studievejleder
rg@campusodsherred.dk

Susanne Ankjær Klavsen Studievejleder
sa@campusodsherred.dk

Slide

FUN FACTS

63%

TAGER

TOGET TIL

SKOLE

Slide

FUN FACTS

68%
ER VILDE
MED

AT DANSE

Slide

FUN FACTS

93%

ER MEGET

GLADE FOR

SKOLEN

Slide

FUN FACTS

47%
MENER AT DE
HAR LET VED

AT SCORE

previous arrow
next arrow
New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.