Kontakt

BLIV ELEV

HHX

HØJERE HANDELSEKSAMEN

HHX er en treårig gymnasial uddannelse til dig, som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil.

Du kan vælge mellem studieretningerne Innovation og Økonomi på Campus Odsherred.

For at have krav på optagelse skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • være vurderet uddannelsesparat
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.


Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.


Hvis du ikke har bekræftet det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
Har du mindst 2,0, men under 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat

Er du ikke vurderet uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de få elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. Konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

 

Innovation er for dig, der kan lide at få nye idéer og følge dem til dørs. Her får du rig lejlighed til at afprøve idéer, udvikle dem i samarbejde med dine undervisere og få dem bedømt af ledere fra det danske erhvervsliv.

Du vil også få mulighed for at deltage i en række innovationskonkurrencer, og derudover skal du lære en masse om, hvordan man driver virksomhed, og hvordan man klarer sig i konkurrencen med andre virksomheder.

Studieretningsfag:
Afsætning (A) – Innovation (B)

Studieretningen er for dig med interesse for økonomiske, matematiske og finansielle problemstillinger og med nysgerrighed på, hvordan virksomheder drives. Virksomhedsbesøg er en naturlig del af undervisningen, og du vil arbejde med emner som økonomistyring, finansiering og investering.

Studieretningen Økonomi stiller skarpt på konkrete virksomheders økonomiske udfordringer og etiske dilemmaer. Samtidig er store dele af den finansielle verden på programmet.

Studieretningsfag:
Afsætning (A) – Virksomhedsøkonomi (A)

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • International økonomi B
 • Historie B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Matematik B
 • Erhvervsjura C
 • Samfundsfag C
 • Informatik C


Du skal også vælge et 2. fremmedsprog.

Du kan vælge mellem:

 • Spansk A (begynder) 
 • Tysk B (fortsætter)
 • Fransk A (begynder)
 • Fransk B (fortsætter)

 

På HHX har du disse valgfag at vælge imellem:

Psykologi C
Filosofi C
Samfundsfag B
Informatik B

International økonomi A
Virksomhedsøkonomi A
Matematik A

Dit første forløb på HHX er grundforløbet.

Grundforløbet varer fra august til november måned i 1.g. Formålet med grundforløbet er, at du bliver præsenteret for skolens studieretninger og de muligheder for videre uddannelse de giver. Derudover indgår der i grundforløbet to særlige forløb, der går på tværs af fagene:

AP (Almen Sprogforståelse) handler om at skabe en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet, og forløbet koncentrerer sig om det kernestof, som er fælles for sprogfagene – f.eks. grammatik og sprogbrug. Dansk og fremmedsprogene (herunder latin) er de faglige rammer. Forløbet afsluttes med en prøve efter grundforløbet.

ØG (Økonomisk Grundforløb): Det økonomiske grundforløb skal give dig færdigheder og kundskaber i den økonomiske disciplin privatøkonomi. Det økonomiske grundforløb introducerer dig samtidig til de kompetencer, der knytter sig til det at arbejde med økonomi; at kunne tænke økonomisk, behandle økonomiske problemer, anvende økonomiske modeller og kunne udarbejde økonomiske ræsonnementer. Forløbet afsluttes med en prøve efter grundforløbet.

HHX er en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret profil, og den giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Den uddannelse du godt kunne tænke dig, har som regel nogle krav til, at du har haft nogle bestemte fag på nogle bestemte niveauer. 

Hvis du er i tvivl om du skal vælge HHX, så kan det være en hjælp at finde ud af, hvilke uddannelser de forskellige studieretninger og fag kan give adgang til. Tag eventuelt fat i studievejledningen som sidder klar til at hjælpe dig. 

HVOR KAN JEG ANSØGE?

Vi har samlet alt det, du skal vide om ansøgning og optag her

ET FÆLLESSKAB MED PLADS TIL DIG

HAR DU BRUG FOR HJÆLP VIDERE I DINE OVERVEJELSER?

Slide

FUN FACTS

22%

BENYTTER SIG

AF SKOLENS

LEKTIECAFÉ

Slide

FUN FACTS

56%
VIL LÆSE
VIDERE PÅ

UNIVERSITETET

Slide

FUN FACTS

62%

HAR

BENYTTET

CHATGPT

Slide

FUN FACTS

67%
HAR ET
FRITIDSJOB

EFTER SKOLE

previous arrow
next arrow

DU KAN ALTID KONTAKTE VORES STUDIEVEJLEDER

Studievejlederne står klar til at hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til din hverdag og dit studie.

Rikke Glenstrup
Studievejleder
rg@campusodsherred.dk

Susanne Ankjær Klavsen Studievejleder
sa@campusodsherred.dk

Slide

FUN FACTS

94%

ER VILDE

MED

FREDAGSBAR

Slide

FUN FACTS

68%
LYTTER TIL
UKENDT

KUNSTNER

Slide

FUN FACTS

71%

AF ELEVERNE GÅR

I SKOLE MED

DERES BEDSTE VEN

Slide

FUN FACTS

70%
HAR VÆRET

VIG FESTIVAL

previous arrow
next arrow
New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.