Kontakt

BLIV ELEV

HF

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

HF er en almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsrettet. Uddannelsen indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker.

På Campus Odsherred kan du vælge mellem en 2- eller 3-årig HF, og en af nedenstående fagpakker.

Adgangskrav

Søger du direkte efter 9. og 10. klasse, skal du:

 • Have mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer og i de lovbundne prøver i 9. klasse
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog fra 5. til og med 9. klasse eller tilsvarende undervisning
 • Send din ansøgning senest 1. marts via optagelse.dk 
 • Du kan også blive optaget efter 10. klasse, hvis ikke du opfylder kravene. Du kan bl.a. komme til en optagelsesprøve og en samtale. Kontakt vores studievejledning for yderligere informationer.


Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat

Er du ikke vurderet uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de få elever, som søger den 2-årige uddannelse til hf-eksamen efter 10. klasse, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. Konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse

Har du en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven, har du krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af prøverne er bestået.

Opfylder du ikke kravet om almen forberedelseseksamen, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Kunst & Medier

Billedkunst B – Mediefag C

Vil du gerne arbejde med udtryksformer inden for kunst og medier, fx multimediedesign, grafisk design eller kunstnerisk formgivning, så vil HF Kunst og Medier være den rigtige fagpakke for dig.

Fagene billedkunst og mediefag har fokus på undersøgelser og eksperimenter af mange forskellige visuelle udtryksformer, og vi arbejder både med disses udtryks historiske udvikling, men især med nutidens tendenser. Undervisningen kobler teori, analyse og praksis, ofte nært knyttet til konkrete og professionsrettede opgaver.

Mennesker & Samfund

Samfundsfag B – Psykologi C

Har du lyst til at arbejde med mennesker, måske som pædagog, lærer eller socialrådgiver, så er denne fagpakke for dig.

Med samfundsfag og psykologi vil der være fokus på at forstå menneskets udvikling og vilkår. Det kan f.eks. handle om sårbare unge, og hvordan vi indretter vores velfærdssamfund og hjælper både børn, unge og voksne videre i livet.

Sundhed & Mennesker

Biologi B – Psykologi C

Denne fagpakke er for dig, som drømmer om at arbejde med mennesker og sundhed. Det kan f.eks. være som sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker, tandplejer eller en af de mange andre uddannelser indenfor sundhedsområdet.

Med fagene biologi og psykologi vil der være fokus på at forstå menneskelig fysik og adfærd. I fagpakken vil du komme til at arbejde med menneskekroppen, både sygdomme og den raske krops funktioner.

De obligatoriske fag har du i løbet af dit uddannelsesforløb på HF, men ikke nødvendigvis samtidig, og nogle af fagene har du også kun i 1 eller 1,5 år.

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • KS – Historie B, Religion C og Samfundsfag C.
 • Matematik C
 • NF – Biologi C, Geografi C og Kemi C


På første semester skal du også vælge mellem disse obligatoriske fag:
Idræt/Mediefag/Billedkunst/Musik

På 2.HF skal du desuden vælge et valgfag på B-niveau eller to valgfag på C-niveau.

På Campus Odsherred kan du vælge mellem disse valgfag:

B-niveau

 • Billedkunst
 • Idræt
 • Matematik
 • Mediefag
 • Psykologi
 • Tysk


C-niveau:

 • Erhvervsøkonomi
 • Informatik

3-årig HF henvender sig primært til unge, som har brug for ekstra støtte og tid til at komme godt igennem en ungdomsuddannelse. Det kan være unge med ordblindhed, psykisk sårbarhed eller vanskelige livsomstændigheder.

Den 3-årige HF er bygget op, så de unge vil opleve at få en mere overskuelig skoledag. Der vil være kortere skoledage med færre fag, ligesom der vil være øget mentorstøtte og hjælp til lektielæsning som en del af skoledagen.

Den 3-årig HF har samme optagelseskrav som den 2-årige, og man skal stadig søge via optagelse.dk, hvor man skal huske at gøre opmærksom på, at det er den 3-årige HF, man søger om optagelse på.

Fag og eksamener er de samme som på den 2-årige HF, blot har man et år mere til at gennemføre uddannelsen.

For at blive optaget på den 3-årige HF:

 • har gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve.
 • er ordblind eller er diagnosticeret med en psykisk diagnose som angst, depression, ADHD eller inden for autismespektret – eller af andre grunde er fysisk eller psykisk sårbar og drømmer om at tage en HF med overskuelige rammer, tryghed og professionel støtte.

Få mere at vide om den 3-årige HF hos en af vores studievejledere.

Det særlige ved HF er, at du kommer i praktikforløb både på en uddannelsesinstitution og i erhvervslivet.

Med en HF får du adgang til de korte og mellemlange videregående uddannelser. 

Brug din HF til f.eks.:

Erhvervsakademierne 
Byggeri, Design, IT, Jordbrug, Laboratorieteknik, Teknik, Økonomi m.fl.

Professionshøjskolerne 
Bygningskonstruktør, webudvikler, socialrådgiver, lærer, fysioterapeut, pædagog, sygeplejerske, radiograf, bioanalytiker, ergoterapeuter m.fl.

Universiteterne
Hvis du supplerer din HF med et halvt år, kan du også få adgang til universitetet.

Tag eventuelt fat i studievejledningen som sidder klar til at hjælpe dig. 

HVOR KAN JEG ANSØGE?

Vi har samlet alt det, du skal vide om ansøgning og optag her

ET FÆLLESSKAB MED PLADS TIL DIG

FAKTA OG FAGLIGHED

Slide

FUN FACTS

22%

BENYTTER SIG

AF SKOLENS

LEKTIECAFÉ

Slide

FUN FACTS

56%
VIL LÆSE
VIDERE PÅ

UNIVERSITETET

Slide

FUN FACTS

62%

HAR

BENYTTET

CHATGPT

Slide

FUN FACTS

67%
HAR ET
FRITIDSJOB

EFTER SKOLE

previous arrow
next arrow

DU KAN ALTID KONTAKTE VORES STUDIEVEJLEDER

Studievejlederne står klar til at hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til din hverdag og dit studie.

Rikke Glenstrup
Studievejleder
rg@campusodsherred.dk

Susanne Ankjær Klavsen Studievejleder
sa@campusodsherred.dk

Slide

FUN FACTS

94%

ER VILDE

MED

FREDAGSBAR

Slide

FUN FACTS

68%
LYTTER TIL
UKENDT

KUNSTNER

Slide

FUN FACTS

71%

AF ELEVERNE GÅR

I SKOLE MED

DERES BEDSTE VEN

Slide

FUN FACTS

70%
HAR VÆRET

VIG FESTIVAL

previous arrow
next arrow
New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.