Kontakt

BLIV ELEV

Hjælp og støtte

Hvis du i løbet af din tid på Campus Odsherred oplever udfordringer med at følge med i skolen, så kan du få tilknyttet en mentor. En mentor kan for eksempel hjælpe dig med at få struktur på skolearbejdet.

Kontakt din studievejleder hvis du tænker at det kan være en hjælp for dig. 

På Campus Odsherred vil vi gerne sikre, at vores elever trives.

Derfor har vi en psykolog tilknyttet skolen, som jævnligt afholder samtaler med elever på skolen. For at blive henvist til psykologen skal du først kontakte din studievejleder. Du kan få en henvisning til psykologen, hvis du føler dig stresset eller trist.

Eller føler du står med problemer og udfordringer, som du har svært ved at overskue. Det kan være du mangler motivation, føler dig ensom eller udenfor, er kørt fast i problemer, eller har oplevet sorg eller anden krise.

Hvis du er testet for ordblindhed i folkeskolen, er det en god ide, at du skriver det i din ansøgning eller kontakter skolen/vores læsevejleder, så vi kan sørge for, at dine støtteprogrammer er klar så hurtigt som muligt, efter du er startet.

Hvis du ikke er testet, og hvis screeningen viser tegn på, at du kunne være ordblind, kan læsevejlederen teste dig med den nationale ordblindetest.

Ordblinde har mulighed for følgende støtte:

 • Program til din computer, som kan hjælpe med stavning og oplæsning.
 • Hvis du ikke har en computer, kan du søge om at låne en computer med programmet på.
 • Hjælp til installation af program og instruktion i brugen af det.
 • Adgang til NOTA’s digitale bibliotek.
 • Rammebevilling til bestilling af bøger hos NOTA.
 • Forlænget tid til eksamen efter behov.
 • Studiestøttetimer med læsevejlederen hvor der er mulighed for at arbejde med strategier til at læse lektier eller arbejde med at få overblik og strukturere skriftlige opgaver (herunder også store opgaver som  DHO, SRP, SSO og SOP).

Kontakt vores læsevejleder for yderligere spørgsmål.

Læsevejleder Rie Pedersen ri@campusodsherred.dk

Vi har en uddannet læsevejleder, der hjælper og støtter elever med læsevanskeligheder. Ved skolestart foretager vi en screening og beslutter derefter om vi kan tilbyde særlig hjælp. Hvis du allerede er testet ordblind, kan du anføre det i din ansøgning eller kontakte skolen

Kontakt vores læsevejleder

Rie Pedersen ri@campusodsherred.dk

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Støtten er knyttet til din uddannelse. Det vil sige, at du kun kan få støtte til at komme igennem uddannelsen på lige fod med de andre elever, der tager samme uddannelse. Støtten er ikke terapi eller behandling.

Du kan få SPS på en ungdomsuddannelse, hvis du har behov for støtte og dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være lægelig dokumentation, der beskriver funktionsnedsættelsen eller Ordblindetesten.  

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 

Det er en god idé at kontakte skolen inden optagelsen, og gøre dem opmærksom på dit behov for støtte.

Regler og ansøgning

Hvem kan søge SU?

 • Alle kan søge om SU, fra man er fyldt 18 år 
 • Du kan få SU fra det første hele kvartal, efter at du er fyldt 18 år!
 • Beløbet kan forhøjes afhængig af forældres indkomst, se SU’s hjemmeside.
 • Alle 18- og 19- åriges SU-tildeling afhænger af forældres indkomst uanset om eleven bor hjemme eller i egen bolig.


Hvornår kan jeg søge?
Du kan tidligst søge SU en måned, før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. august, så kan du tidligst søge fra den 1. juli. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

Hvordan søger jeg?
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemId, som du kan bestille på www.su.dk. Det tager nogen tid at få NemId, så bestil det i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

Spørgsmål
Har du flere spørgsmål om SU, skal du henvende dig til Anette Kondrup i kontorets åbningstid. 

Mail: ak@campusodsherred.dk

Tlf.: +45 72 29 05 65

Elever fra Campus Odsherred sidder ved to borde med en computer. Eleverne diskuterer en opgave.

HVOR KAN JEG ANSØGE?

Vi har samlet alt det, du skal vide om ansøgning og optag her

ET FÆLLESSKAB MED PLADS TIL DIG

HAR DU BRUG FOR HJÆLP VIDERE I DINE OVERVEJELSER?

DU KAN ALTID KONTAKTE VORES STUDIEVEJLEDER

Studievejlederne står klar til at hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til din hverdag og dit studie.

Rikke Glenstrup
Studievejleder
rg@campusodsherred.dk

Susanne Ankjær Klavsen Studievejleder
sa@campusodsherred.dk

Slide

FUN FACTS

61%

VIL LÆSE

VIDERE PÅ

UNIVERSITETET

Slide

FUN FACTS

46% ER
VILDE
MED

MATEMATIK

Slide

FUN FACTS

53%

HAR EN

IVÆRKSÆTTER

I MAVEN

Slide

FUN FACTS

93% ER
MEGET GLADE
FOR

SKOLEN

previous arrow
next arrow
New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.