Kontakt

BLIV ELEV

Forældreinformation

Her findes information om en række emner, vi erfaringsmæssigt ved, at du som ny eller kommende forældre til en Campus Odsherred-elev er interesseret i.

Lectio er vores studieadministrative system, hvor lærere og elever holder sig orienteret. Her kan eleverne se alt skolerelateret så som studieplaner, lektier, beskeder, skema m.v.

Vi inviterer til forældremøde i 10. klasse, 1.g og 1.hf.

Dette regelsæt skal sikre et godt lærings- og arbejdsmiljø på Campus Odsherred.

Værdigrundlag

 •  En skole, hvor kvalitet i undervisningen prioriteres højt – fagligt og pædagogisk
 • En skole, som bygger på gensidig respekt mellem alle ansatte og elever.
 • En skole, hvor miljøet prioriteres højt.
 • En skole, hvor alle parter inddrages i beslutningerne.
 • En skole, hvor internationalisering er på dagsordenen.
 • En skole, hvor de kreative og musiske aktiviteter prioriteres højt.
 • En skole med en fast forankring i lokalsamfundet.


Studie- og ordensregler

Møde- og aktivitetspligt

Som studerende på Campus Odsherred har eleven nogle forpligtelser, der skal overholde. Forpligtelserne beskrives til eleven således:

 • Du har pligt til at møde til undervisningstimerne, til skriveværkstedet, hvis du er indkaldt til at være der, samt i de tilfælde hvor din lærer har lagt det skriftlige arbejde til at finde sted på skolen.
 • Du skal aflevere alle skriftlige opgaver til tiden.
 • Du skal deltage aktivt i dine undervisningstimer.
 • Du har pligt til at møde til terminsprøver, årsprøver og lignende efter OGs prøve og eksamensbestemmelser. Er du forhindret i at møde frem til disse på grund af sygdom, kan du blive pålagt at fremskaffe en lægeerklæring.
 • Campus Odsherred skal føre kontrol med dit fremmøde. Det gælder både i de enkelte fag og samlet set. Alle slags fravær tæller med: Forsinkede tog, familiefester eller influenza og anden sygdom. Det er fordi, vi skal godkende, at du har fulgt undervisningen i alle fag på en tilfredsstillende måde, når vi indstiller dig til eksamen.
 • Du har også pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Opgaverne skal afleveres til tiden og skal godkendes med hensyn til omfang og kvalitet. Kvalitet betyder her, at du har gjort en indsats for at løse opgaven, og du selv har udarbejdet den. De skriftlige opgaver omfatter også dansk-historieopgaven i 1.g og studieretningsopgaven i 2.g. Dine lærere fører kontrol med antallet af afleverede opgaver i Lectio.

Fravær og fastholdelse
10. klasse og erhvervsuddannelserne

I forbindelse med fravær skal eleven gøre følgende: 

 • Hvis du er fraværende skal du sende en mail til din kontaktlærer (cc. til dine forældre) om dit fravær og årsagen hertil. 
 • Du kan også notere årsagen i lectiosystemet.
 • Har det højt fravær skal du have en samtale med din kontaktlærer, der også kontakter dine forældre.
 • Hvis dit fravær efter dette bliver ved med at være højt, vil du og dine forældre blive indkaldt til en samtale med din kontaktlærer og uddannelseslederen. 

Hvis du på forhånd ved, at du vil være fraværende i længere tid, fx. på grund af et hospitalsophold, så skal dine forældre kontakte din kontaktlærer (og evt. uddannelseslederen), så I sammen kan tackle situationen på bedst mulige vis.

Gymnasieuddannelserne:

Hvis du bliver syg, skal du gå ind på Lectio og notere årsagen til dit fravær.

Din studievejleder vil løbende følge med i dit fravær – det gælder både det samlede fravær og fravær i de enkelte fag. Hvis du har højt fravær uden forklaring, vil du blive indkaldt til en samtale hos studievejlederen, hvor I sammen lægger en plan for hvordan du kan nedbringe dit fravær. Lykkes det dig herefter ikke at nedbringe fraværet, vil du modtage en advarsel. Du kan læse mere om advarsler og sanktioner i skolens ordensregler.

Studievejlederen holder også øje med dit skriftlige fravær og hvis det er højt, vil du blive indkaldt til obligatorisk skriveværksted tirsdag eftermiddage.

Hvis du på forhånd ved, at du vil være fraværende i længere tid, fx på grund af et hospitalsophold, så skal du kontakte din studievejleder.

Læs mere om vores studierejser hér.

En gruppe elever fra Campus Odsherred sidder ved et bord i fællesrummet. De sidder og snakker med rektor.

vigtige link:

DU KAN ALTID KONTAKTE VORES STUDIEVEJLEDER

Studievejlederne står klar til at hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til din hverdag og dit studie.

Rikke Glenstrup
Studievejleder
rg@campusodsherred.dk

Susanne Ankjær Klavsen Studievejleder
sa@campusodsherred.dk

HVOR KAN JEG ANSØGE?

Vi har samlet alt det, du skal vide om ansøgning og optag her

New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.